Sapa – Fansipan – Chợ Bắc Hà 2N1Đ

Sapa là một thị trấn
Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Ô tô

Giá từ

Liên hệ

Chi tiết
  • Liên hệ
  • Liên hệ

SAPA – CÁP TREO FANSIPAN – KDL HÀM RỒNG – CÁT CÁT

Sapa – thị trấn trong
Thời gian : 1 ngày
Phương tiện : Ô tô

Giá từ

2,090,000

Chi tiết
  • Liên hệ
  • 2,090,000

SAPA – HÀM RỒNG – CÁT CÁT

Nằm ở phía tây bắc
Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Phương tiện : Ô tô

Giá từ

1,480,000

Chi tiết
  • Liên hệ
  • 1,480,000

SAPA – CÁP TREO FANSIPAN – KDL HÀM RỒNG

Sa Pa là một điểm
Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Phương tiện : Ô tô

Giá từ

1,460,000

Chi tiết
  • Liên hệ
  • 1,460,000