CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRILA

Lệ Giang
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : May Bay

Giá từ

Liên hệ

Chi tiết
 • Liên hệ
 • Liên hệ

NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN PHÙ DUNG CỔ TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG THÀNH – QUÝ CHÂU

Trương Gia Giới nằm về
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Ô tô + tàu hỏa

Giá từ

Liên hệ

Chi tiết
 • Liên hệ
 • Liên hệ

Tây Tạng phiên bản đặc biệt

Phiên bản Tây Tạng đặc
Thời gian : 8 ngày 7 đêm
Phương tiện : Máy bay

Giá từ

39,900,000

Chi tiết
 • Liên hệ
 • 39,900,000

CHINH PHỤC NGŨ ĐẠI DANH SƠN TRUNG HOA

Nói đến những ngọn núi
Thời gian : 11 ngày 10 đêm
Phương tiện : Máy bay

Giá từ

38,900,000

Chi tiết
 • Liên hệ
 • 38,900,000

HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA TÂY TẠNG

Phần lớn dãy Himalaya nằm
Thời gian : 1 ngày
Phương tiện : Máy bay

Giá từ

Liên hệ

Chi tiết
 • Liên hệ
 • Liên hệ

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – PHÙ DUNG TRẤN BAY THẲNG VIETJET

Được ví như chốn thần
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Máy bay

Giá từ

11,900,000

Chi tiết
 • Liên hệ
 • 11,900,000

HỒ NAM – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN BAY THẲNG CZ

Trương Gia Giới nằm về
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Máy bay

Giá từ

10,989,997

Chi tiết
 • Liên hệ
 • 10,989,997